పంచాంగం 29-04-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 05:55 సూర్యాస్తమయం06:32
తిథి కృష్ణ చతుర్దశిరాత్రి 12:59
నక్షత్రంరేవతిసాయంత్రం 06:45
యోగమువిష్కంభపగలు 03:44
కరణంభద్రపగలు 12:44
శకునిరాత్రి 12:59
అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 04:14నుండి05:55
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:26నుండి09:17
పగలు 12:39నుండి01:29
వర్జ్యంఉదయము 06:14నుండి07:54
ఈ రోజు పంచాంగం

శివసన్నిధౌ స్నానం, మాసశివరాత్రిః, (శ్రాద్ధతిథిః -చతుర్దశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s