పంచాంగం 28-04-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 05:56 సూర్యాస్తమయం06:32
తిథి కృష్ణ త్రయోదశిరాత్రి 12:28
నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రసాయంత్రం 05:42
యోగమువైధృతిసాయంత్రం 04:30
కరణంగరజిపగలు 12:27
వణిజరాత్రి 12:28
అమృత ఘడియలుపగలు 12:47నుండి02:26
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:08నుండి10:58
పగలు 03:10నుండి04:01
వర్జ్యంలేదు
ఈ రోజు పంచాంగం

ప్రదోషః, ప్రదోషపూజా, (శ్రాద్ధతిథిః -త్రయోదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s