పంచాంగం 27-04-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 05:56 సూర్యాస్తమయం06:32
తిథి కృష్ణ ద్వాదశిరాత్రి 12:26
నక్షత్రంపూర్వాభాద్రసాయంత్రం 05:07
యోగముఐంద్రసాయంత్రం 05:38
కరణంకౌలవపగలు 12:38
తైతులరాత్రి 12:26
అమృత ఘడియలుపగలు 09:04నుండి10:41
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:49నుండి12:39
వర్జ్యంరాత్రి 02:57నుండి04:36
ఈ రోజు పంచాంగం

ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -ద్వాదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s