పంచాంగం 23-04-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం తదుపరి అష్టమ్యాం, శనివాసరే

సూర్యోదయం 05:59 సూర్యాస్తమయం06:30
తిథి కృష్ణ సప్తమిఉదయం 06:27
అష్టమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:30
నక్షత్రంఉత్తరాషాఢసాయంత్రం 06:55
యోగముసాధ్యరాత్రి 01:31
కరణంబవఉదయం 06:27
బాలవసాయంత్రం 05:28
కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:30
అమృత ఘడియలుపగలు 12:53నుండి02:23
దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:59నుండి07:39
వర్జ్యంరాత్రి 10:45నుండి12:17
ఈ రోజు పంచాంగం

అనధ్యాయః, అనఘాష్టమీ, శీతలాపూజా, త్రిపుష్కరయోగః (సూర్యోదయాది ఉదయం 06:27 వరకు), (శ్రాద్ధతిథిః -అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s