పంచాంగం 21-04-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:00 సూర్యాస్తమయం06:30
తిథి కృష్ణ పంచమిపగలు 11:13
నక్షత్రంమూలరాత్రి 09:52
యోగముపరిఘపగలు 10:21
కరణంతైతులపగలు 11:13
గరజిరాత్రి 09:58
అమృత ఘడియలుపగలు 03:57నుండి05:26
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:10నుండి11:00
పగలు 03:10నుండి04:00
వర్జ్యంరాత్రి 08:23నుండి09:52
ఈ రోజు పంచాంగం

స్కన్దోపవాసః, నాగపూజా, (మత్స్య జయన్తీ – మతాంతరం), గురుపంచమీ యోగః(ఉదయాది పగలు 11:13 వరకు, స్నానదానాదులు విశేషఫలప్రదములు), (శ్రాద్ధతిథిః -షష్ఠీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s