పంచాంగం 20-04-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 06:01 సూర్యాస్తమయం06:30
తిథి కృష్ణ చతుర్థిపగలు 01:53
నక్షత్రంజ్యేష్ఠరాత్రి 11:41
యోగమువరీయాన్పగలు 01:38
కరణంబాలవపగలు 01:53
కౌలవరాత్రి 12:33
అమృత ఘడియలుపగలు 03:36నుండి05:04
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:51నుండి12:40
వర్జ్యంఉదయం 06:46నుండి08:15
ఈ రోజు పంచాంగం

వృషభాయనం పగలు 07:53 , వృషభాయన ప్రయుక్త హరిపద పుణ్యకాలము సూర్యోదయము నుండి పగలు 07:53 వరకు, అద్యాపరాహ్ణే పుత్రార్థినా షట్పిణ్డకశ్రాద్ధం, (శ్రాద్ధతిథిః -చతుర్థీ + పంచమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s