పంచాంగం 18-04-2022 సోమవరాము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 06:02 సూర్యాస్తమయం06:29
తిథి కృష్ణ ద్వితీయరాత్రి 07:22
నక్షత్రంవిశాఖరాత్రి 03:37
యోగముసిద్ధిరాత్రి 08:21
కరణంతైతులపగలు 08:40
గరజిరాత్రి 07:22
వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:00
అమృత ఘడియలురాత్రి 07:31నుండి09:00
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:40నుండి01:30
పగలు 03:10నుండి04:00
వర్జ్యంపగలు 10:42నుండి12:10
ఈ రోజు పంచాంగం

(శ్రాద్ధతిథిః -ద్వితీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s