పంచాంగం 16-04-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయం, శనివాసరే

సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం06:29
తిథి శుక్ల పూర్ణిమరాత్రి 12:22
నక్షత్రంహస్తపగలు 08:37
యోగముహర్షణరాత్రి 02:42
కరణంభద్రపగలు 01:22
బవరాత్రి 12:22
అమృత ఘడియలురాత్రి 01:13నుండి02:43
దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:03నుండి07:42
వర్జ్యంసాయంత్రం 04:10నుండి05:40
ఈ రోజు పంచాంగం

మహాచైత్రీ, చైత్రపూర్ణిమా చిత్రానక్షత్ర యోగః (చిత్రవస్త్రదానం మహాపుణ్యఫలదమ్), రౌచ్యక మన్వాదిః (స్నాన దాన శ్రాద్ధాదులు), విశ్వంభరావధూత దత్తావతారః, సర్వదేవతాదమనోత్సవః, ఇన్ద్రపూజా, మదన పూర్ణిమా, ధర్మరథః, పూర్ణిమాహోమః, పూర్ణిమాపూజా , (శ్రాద్ధతిథిః -పూర్ణిమా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s