పంచాంగం 14-04-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:05 సూర్యాస్తమయం06:28
తిథి శుక్ల త్రయోదశిరాత్రి 03:54
నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిపగలు 09:52
యోగమువృద్ధిపగలు 09:47
కరణంకౌలవసాయంత్రం 04:21
తైతులరాత్రి 03:54
అమృత ఘడియలురాత్రి 02:26నుండి04:00
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:13నుండి11:02
పగలు 03:10నుండి03:59
వర్జ్యంసాయంత్రం 04:58నుండి06:32
ఈ రోజు పంచాంగం

మేష సంక్రమణం పగలు 08:40, మేష సంక్రమణ ప్రయుక్త విషువత్పుణ్యకాలము సూర్యోదయము నుండి పగలు 12:40 వరకు, అనంగత్రయోదశీ (వసన్తపూజా), ప్రదోషః, ప్రదోష పూజా, (శ్రాద్ధతిథిః -త్రయోదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s