పంచాంగం 08-04-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం06:27
తిథి శుక్ల సప్తమిరాత్రి 11:04
నక్షత్రంఆర్ద్రరాత్రి 01:42
యోగముశోభనపగలు 10:28
కరణంగరజిపగలు 09:48
వణిజరాత్రి 11:04
అమృత ఘడియలుపగలు 02:26నుండి04:14
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:37నుండి09:26
పగలు 12:43నుండి01:32
వర్జ్యంపగలు 08:08నుండి09:56
ఈ రోజు పంచాంగం

సూర్య దమనపూజా , ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -సప్తమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s