పంచాంగం 07-04-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:10 సూర్యాస్తమయం06:27
తిథి శుక్ల షష్ఠిరాత్రి 08:32
నక్షత్రంమృగశిరరాత్రి 10:41
యోగముసౌభాగ్యపగలు 09:30
కరణంకౌలవఉదయం 07:17
తైతులరాత్రి 08:32
అమృత ఘడియలుపగలు 12:46నుండి02:34
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:16నుండి11:05
పగలు 03:10నుండి04:00
వర్జ్యంలేదు
ఈ రోజు పంచాంగం

స్కంద దమనారోపణం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -షష్ఠీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s