పంచాంగం 06-04-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 06:11 సూర్యాస్తమయం06:27
తిథి శుక్ల పంచమిసాయంత్రం 06:02
నక్షత్రంరోహిణిరాత్రి 07:40
యోగముఆయుష్మాన్పగలు 08:37
కరణంబాలవసాయంత్రం 06:02
అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 04:06నుండి05:53
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:54నుండి12:44
వర్జ్యంపగలు 10:44నుండి12:32
రాత్రి 01:58నుండి03:46
ఈ రోజు పంచాంగం

లక్ష్మీపంచమీ, నాగపూజా, కూర్మకల్పాదిః (స్నాన దాన శ్రాద్ధాదులు), హయవ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః -పంచమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s