పంచాంగం 04-04-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 06:12 సూర్యాస్తమయం06:26
తిథి శుక్ల తృతీయపగలు 01:58
నక్షత్రంభరణిపగలు 02:30
యోగమువిష్కంభఉదయం 07:42
కరణంగరజిపగలు 01:58
వణిజరాత్రి 02:53
అమృత ఘడియలుపగలు 09:20నుండి11:04
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:43నుండి01:32
పగలు 03:10నుండి03:59
వర్జ్యంరాత్రి 03:42నుండి05:27
ఈ రోజు పంచాంగం

మాస గౌరీ వ్రతారంభః, సౌభాగ్యగౌరీవ్రతం, సౌభాగ్య శయన వ్రతం, శివ/ గౌరీ డోలోత్సవః, శ్రీరామాది దేవతా డోలోత్సవః, ఉత్తమమన్వాదిః (స్నాన దానాది దైవకార్యములకు), ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -లేదు)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s