పంచాంగం 02-04-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసన్తర్తౌ, చైత్రమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ

సూర్యోదయం 06:14 సూర్యాస్తమయం06:26
తిథి శుక్ల ప్రతిపత్పగలు 12:01
నక్షత్రంరేవతిపగలు 11:23
యోగముఐంద్రపగలు 08:30
కరణంబవపగలు 12:01
బాలవరాత్రి 12:21
అమృత ఘడియలుపగలు 08:55నుండి10:33
రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:04నుండి
దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:14నుండి07:52
వర్జ్యంలేదు
ఈ రోజు పంచాంగం

శ్వేతవరాహకల్పాదిః (స్నాన దానాది దైవకార్యార్ధం), చన్ద్రదర్శనం (దక్షిణశృఙ్గోన్నతిః), స్వస్తి శ్రీ చాన్ద్రమాన శుభకృన్నామ సంవత్సరాదిః, తైలాభ్యఙ్గః, ,పఞ్చాఙ్గ పూజా, పఞ్చాఙ్గ శ్రవణం, నింబకుసుమభక్షణం, వసంత నవరాత్రారంభః, ప్రపాదానం, యాగః, అనధ్యాయః, బాలేన్దు పూజా, (శ్రాద్ధతిథిః -ద్వితీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s