పంచాంగం 01-04-2022 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 06:14 సూర్యాస్తమయం06:26
తిథి కృష్ణ అమావాస్యపగలు 11:57
నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రపగలు 10:41
యోగముబ్రహ్మపగలు 09:37
కరణంనాగవంపగలు 11:57
కింస్తుఘ్నంరాత్రి 11:59
అమృత ఘడియలుఉదయం 07:28వరకు
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:40నుండి09:29
పగలు 12:44నుండి01:33
వర్జ్యంరాత్రి 11:02నుండి12:41
ఈ రోజు పంచాంగం

యాగః, పిణ్డపితృయజ్ఞః, శ్వేతవరాహకల్పాదిః (శ్రాద్ధాదులకు), (శ్రాద్ధతిథిః -ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s