పంచాంగం 31-03-2022 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:15 సూర్యాస్తమయం06:26
తిథి కృష్ణ చతుర్దశిపగలు 12:25
నక్షత్రంపూర్వాభాద్రపగలు 10:32
యోగముశుక్లపగలు 11:09
కరణంశకునిపగలు 12:25
చతుష్పాత్రాత్రి 12:11
అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:51నుండి
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:19నుండి11:07
పగలు 03:11నుండి04:00
వర్జ్యంరాత్రి 08:12నుండి09:48
ఈ రోజు పంచాంగం

పద్మకయోగద్వయం (అమా గురువారేణ / రవిచన్ద్రావేక నక్షత్రగతత్వాచ్చ) (పగలు 12:25 నుండి అస్తమానం వరకు స్నాన దానాదులు అక్షయఫలప్రదములు), అన్వాధానం, దర్శశ్రాద్ధం (పిణ్డపితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః -అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s