పంచాంగం 25-03-2022 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 06:20 సూర్యాస్తమయం06:24
తిథి కృష్ణ అష్టమిరాత్రి 10:04
నక్షత్రంమూలపగలు 04:07
యోగమువరీయాన్రాత్రి 01:45
కరణంబాలవపగలు 11:07
కౌలవరాత్రి 10:04
అమృత ఘడియలుపగలు 10:05నుండి11:35
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:45నుండి09:33
పగలు 12:46నుండి01:34
వర్జ్యంపగలు 02:36నుండి04:07
రాత్రి 01:11నుండి02:42
ఈ రోజు పంచాంగం

అనఘాష్టమీ, అష్టకాశ్రాద్ధం, (శ్రాద్ధతిథిః – అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s