పంచాంగం 21-03-2022 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 06:23 సూర్యాస్తమయం06:24
తిథి కృష్ణ తృతీయపగలు 08:19
నక్షత్రంస్వాతిరాత్రి 09:29
యోగమువ్యాఘాతపగలు 03:52
కరణంభద్రపగలు 08:19
బవరాత్రి 07:21
అమృత ఘడియలుపగలు 01:06నుండి02:37
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:48నుండి01:36
పగలు 03:12నుండి04:00
వర్జ్యంఉదయం 02:47నుండి04:18
ఈ రోజు పంచాంగం

సంకష్టహరచతుర్థీ (చన్ద్రోదయము రాత్రి 09:27), బ్రహ్మకల్పాదిః(స్నానదానాదులు), ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః – చతుర్థీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s