పంచాంగం 20-03-2022 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, భానువాసరే

సూర్యోదయం 06:24 సూర్యాస్తమయం06:23
తిథి కృష్ణ ద్వితీయపగలు 10:05
నక్షత్రంచిత్రరాత్రి 10:38
యోగముధ్రువరాత్రి 06:30
కరణంగరజిపగలు 10:05
వణిజరాత్రి 09:12
అమృత ఘడియలుపగలు 04:29నుండి06:01
దుర్ముహూర్తంపగలు 04:47నుండి05:35
వర్జ్యంఉదయం 07:16నుండి08:48
రాత్రి 03:58నుండి05:29
ఈ రోజు పంచాంగం

మేషాయనం రాత్రి 09:03 (విషువత్ పుణ్యకాలము పగలు 12:23 నుండి అస్తమానం వరకు), ద్విపుష్కరయోగః (ఉదయము నుండి పగలు 10:05 వరకు), చాతుర్మాస్యా ద్వితీయా, బ్రహ్మకల్పాదిః (శ్రాద్ధాదులు) , (శ్రాద్ధతిథిః – తృతీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s