పంచాంగం 19-03-2022 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, శనివాసరే

సూర్యోదయం 06:25 సూర్యాస్తమయం06:23
తిథి కృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 11:35
నక్షత్రంహస్తరాత్రి 11:35
యోగమువృద్ధిరాత్రి 08:57
కరణంకౌలవపగలు 11:35
తైతులరాత్రి 10:50
అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 05:45నుండి07:18
దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:25నుండి08:01
వర్జ్యంపగలు 08:25నుండి09:58
ఈ రోజు పంచాంగం

గురుమౌఢ్యత్యాగః, వసన్తోత్సవః, (శ్రాద్ధతిథిః – ద్వితీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s