పంచాంగం 17-03-2022 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:26 సూర్యాస్తమయం06:23
తిథి శుక్ల చతుర్దశిపగలు 01:25
నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిరాత్రి 12:30
యోగముశూలరాత్రి 01:04
కరణంవణిజపగలు 01:25
భద్రరాత్రి 01:05
అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 06:03నుండి07:40
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:25నుండి11:13
పగలు 03:12నుండి04:00
వర్జ్యంపగలు 08:21నుండి09:58
ఈ రోజు పంచాంగం

పద్మకయోగః (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు), బ్రహ్మసావర్ణిక మన్వాదిః (శ్రాద్ధాదులకు), పూర్ణిమాపూజా (రాత్రి పూజా), హోళికోత్సవః, (శ్రాద్ధతిథిః – పూర్ణిమా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s