పంచాంగం 03-03-2022 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:37 సూర్యాస్తమయం06:20
తిథి శుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి 09:40
నక్షత్రంపూర్వాభాద్రరాత్రి 01:57
యోగముసాధ్యరాత్రి 03:28
కరణంకింస్తుఘ్నంపగలు 10:24
బవరాత్రి 09:40
అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 06:11నుండి07:44
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:31నుండి11:18
పగలు 03:13నుండి03:59
వర్జ్యంపగలు 08:51నుండి10:24
ఈ రోజు పంచాంగం

యాగః, శ్రీ కలవై పరమగురువుల ఆరాధన, (శ్రాద్ధతిథిః – ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s