పంచాంగం 24-02-2022 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:41 సూర్యాస్తమయం06:17
తిథి కృష్ణ అష్టమిపగలు 03:01
నక్షత్రంఅనూరాధపగలు 01:28
యోగముహర్షణరాత్రి 02:56
కరణంకౌలవపగలు 03:01
తైతులరాత్రి 01:58
అమృత ఘడియలురాత్రి 03:47నుండి05:18
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:33నుండి11:19
పగలు 03:11నుండి03:58
వర్జ్యంరాత్రి 06:45నుండి08:15
ఈ రోజు పంచాంగం

అనఘాష్టమీ, అష్టకాశ్రాద్ధం, (శ్రాద్ధతిథిః – అష్టమీ+నవమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s