పంచాంగం 16-02-2022 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 06:46 సూర్యాస్తమయం06:15
తిథి పూర్ణిమారాత్రి 10:23
నక్షత్రంఆశ్రేషపగలు 03:10
యోగముశోభనరాత్రి 08:39
కరణంభద్రపగలు 10:01
బవరాత్రి 10:23
అమృత ఘడియలుపగలు 01:28నుండి03:10
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:08నుండి12:53
వర్జ్యంరాత్రి 03:38నుండి05:18
ఈ రోజు పంచాంగం

మహామాఘీ(సముద్రస్నానం, తిలపాత్ర కంబలాజిన రక్త వస్త్రాది దానాని), సిద్ధరాజదత్తావతారః, అన్వాధానం, పూర్ణిమాహోమః, పూర్ణిమాపూజా, (శ్రాద్ధతిథిః – పూర్ణిమా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s