పంచాంగం 10-02-2022 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:49 సూర్యాస్తమయం06:12
తిథి శుక్ల నవమిపగలు 11:08
నక్షత్రంరోహిణి రాత్రి 03:31
యోగముఐంద్రసాయంత్రం 06:48
కరణంకౌలవపగలు 11:08
తైతులరాత్రి 12:29
అమృత ఘడియలురాత్రి 11:54నుండి01:42
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:37నుండి11:22
పగలు 03:10నుండి03:55
వర్జ్యంసాయంత్రం 06:28నుండి08:17
ఈ రోజు పంచాంగం

మాధ్వనవమీ (శ్రీమదానన్ద తీర్థ స్వామినాం జయన్తీ), నందినీ దేవీపూజా (శ్రాద్ధతిథిః – దశమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s