పంచాంగం 04-02-2022 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరర్తౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 06:51 సూర్యాస్తమయం06:09
తిథి శుక్ల చతుర్థిరాత్రి 03:48
నక్షత్రంపూర్వాభాద్రపగలు 04:03
యోగముశివరాత్రి 07:14
కరణంవణిజపగలు 04:13
భద్రరాత్రి 03:48
అమృత ఘడియలుపగలు 08:15నుండి09:48
దుర్ముహూర్తంపగలు 09:07నుండి09:52
పగలు 12:53నుండి01:38
వర్జ్యంరాత్రి 01:43నుండి03:20
ఈ రోజు పంచాంగం

శాన్త చతుర్థీ, వరచతుర్థీ, తిలచతుర్థీ, కున్దచతుర్థీ, సోపపదం (ఉపనయన విషయే అనధ్యాయః), ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః – తృతీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s