పంచాంగం 01-02-2022 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం06:08
తిథి కృష్ణ అమావాస్యపగలు 11:17
నక్షత్రంశ్రవణంరాత్రి 07:46
యోగమువ్యతీపాతరాత్రి 03:09
కరణంనాగవంపగలు 11:17
కింస్తుఘ్నంరాత్రి 09:55
అమృత ఘడియలుపగలు 10:19నుండి11:46
దుర్ముహూర్తంపగలు 09:07నుండి09:52
రాత్రి 11:13నుండి12:04
వర్జ్యంరాత్రి 11:28నుండి12:57
ఈ రోజు పంచాంగం

పద్మకయోగద్వయం (అమా భౌమవారేణ / రవిచన్ద్రావేకగతత్వాచ్చ) (పగలు 11:17 వరకు స్నానదానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు), యాగః, పిణ్డపితృయజ్ఞః, (శ్రాద్ధతిథిః – ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s