పంచాంగం 31-01-2022 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం06:07
తిథి కృష్ణ చతుర్దశిసాయంత్రం 02:19
నక్షత్రంఉత్తరాషాఢరాత్రి 09:58
యోగమువజ్రపగలు 10:25
సిద్ధిరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:40
కరణంశకునిపగలు 02:19
చతుష్పాత్రాత్రి 12:48
అమృత ఘడియలుపగలు 04:12నుండి05:39
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:52నుండి01:37
పగలు 03:07నుండి03:52
వర్జ్యంఉదయం 07:34నుండి09:00
రాత్రి 01:36నుండి03:03
ఈ రోజు పంచాంగం

అమాసోమవార యోగః (పగలు 02:19 నుండి) (మహానదీషు, తీర్థేషు స్నానేన గోసహస్ర ఫలం, దానాదినా అక్షయ ఫలప్రదం), ఆరటన్తీ చతుర్దశీ, అమాసోమావతీవ్రతం, అన్వాధానం, దర్శశ్రాద్ధం (పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః – చతుర్దశీ + అమావాస్య)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s