పంచాంగం 20-01-2022 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం06:01
తిథి కృష్ణ ద్వితీయపగలు 08:03
నక్షత్రంఆశ్రేషపగలు 08:22
యోగముఆయుష్మాన్పగలు 03:41
కరణంగరజిపగలు 08:03
వణిజరాత్రి 08:27
అమృత ఘడియలుపగలు 08:22వరకు
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:36నుండి11:20
పగలు 03:03నుండి03:47
వర్జ్యంరాత్రి 09:01నుండి10:42
ఈ రోజు పంచాంగం

కుంభాయనం పగలు 08:10 (హరిపద పుణ్యకాలః ఉదయాది పగలు 08:10 వరకు), (శ్రాద్ధతిథిః – తృతీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s