పంచాంగం 11-01-2022 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం,కుజవాసరే

సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం05:55
తిథి శుక్ల నవమిపగలు 02:24
నక్షత్రంఅశ్వినిపగలు 11:11
యోగముసిద్ధపగలు 10:55
కరణంకౌలవపగలు 02:24
తైతులరాత్రి 03:37
అమృత ఘడియలులేవు
దుర్ముహూర్తంపగలు 09:05నుండి09:50
రాత్రి 11:06నుండి11:58
వర్జ్యంపగలు 08:33వరకు
రాత్రి 09:54నుండి11:42
ఈ రోజు పంచాంగం

భౌమాశ్వినీయోగః (యేనకేనాపి స్తోత్ర/మంత్ర జపేన మహామృత్యుం తరతి), (శ్రాద్ధతిథిః -లేదు)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s