పంచాంగం 05-01-2022 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమన్తర్తౌ, పుష్యమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 06:51 సూర్యాస్తమయం05:52
తిథి శుక్ల తృతీయపగలు 02:40
నక్షత్రంశ్రవణంపగలు 08:48
యోగముభద్రసాయంత్రం 06:18
కరణంగరజిపగలు 02:40
వణిజరాత్రి 01:37
అమృత ఘడియలురాత్రి 09:29నుండి10:59
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:59నుండి12:44
వర్జ్యంపగలు 12:32నుండి02:01
ఈ రోజు పంచాంగం

ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః -తృతీయా + చతుర్థీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s