పంచాంగం 04-12-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, శనివాసరే

సూర్యోదయం 06:35 సూర్యాస్తమయం05:36
తిథి కృష్ణ అమావాస్యపగలు 01:12
నక్షత్రంఅనూరాధాపగలు 10:46
యోగముసుకర్మపగలు 08:39
ధృతిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:20
కరణంనాగవంపగలు 01:12
కింస్తుఘ్నంరాత్రి 11:20
అమృత ఘడియలురాత్రి 12:05నుండి01:29
దుర్ముహూర్తంఉదయము 06:35నుండి08:03
వర్జ్యంపగలు 03:40నుండి05:04
ఈ రోజు పంచాంగం

అమా అనురాధా యోగః(శ్రాద్ధాత్ పితౄణాం యుగాయుత తృప్తిః), ఆగ్రయణం, అన్వాధానం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, దర్శశ్రాద్ధం(పితృతర్పణమ్)(శ్రాద్ధతిథిః-అమావాస్యా+ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s