పంచాంగం 05-11-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 06:20 సూర్యాస్తమయం05:39
తిథి శుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి 11:14
నక్షత్రంవిశాఖరాత్రి 02:21
యోగముఆయుష్మాన్ఉదయం 07:11
సౌభాగ్యరాత్రి 03:06
కరణంకింస్తుఘ్నంపగలు 12:58
బవరాత్రి 11:14
అమృత ఘడియలురాత్రి 06:34నుండి07:59
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:36నుండి09:21
పగలు 12:22నుండి01:07
వర్జ్యంపగలు 10:04నుండి11:29
రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:54నుండి
ఈ రోజు పంచాంగం

ప్రాతరభ్యంగః, స్వాత్యభ్యంగశ్చ(ఉదయాత్పూర్వమే), ప్రాతస్సంధ్యానన్తరం కార్తీకస్నానారంభః, నక్తవ్రతారంభశ్చ, యాగః, గోపూజా, గోవర్ధనపూజా, గోక్రీడనం చ, (పూర్వాహ్ణే కార్యాణి), సాయంకాలే ఆకాశదీపారంభః, రాత్రౌ బలిపూజా, (శ్రాద్ధతిథిః- ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s