పంచాంగం 04-11-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:19 సూర్యాస్తమయం05:39
తిథి కృష్ణ అమావాస్యరాత్రి 02:43
నక్షత్రంచిత్రఉదయం 07:41
స్వాతిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:06
యోగముప్రీతిపగలు 11:07
కరణంచతుష్పాత్పగలు 04:22
నాగవంరాత్రి 02:43
అమృత ఘడియలురాత్రి 09:15నుండి10:40
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:06నుండి10:51
పగలు 02:38నుండి03:23
వర్జ్యంపగలు 12:40నుండి02:06
ఈ రోజు పంచాంగం

తైలాభ్యంగః, ఆగ్రయణం, అన్వాధానం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, ఉల్కా ప్రదర్శనం, సుఖరాత్రిః

గమనిక: ఈరోజు అమావాస్య అయినను (శక్తులు ఎవరూ) పగలు భోజనము చేయరాదు. దీపోత్సవానన్తరమే చేయాలి.

కేదారవ్రతం, దీపావళిః, లక్ష్మీపూజా, దర్శశ్రాద్ధం (పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః- అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s