పంచాంగం 06-10-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 06:10 సూర్యాస్తమయం05:57
తిథి కృష్ణ అమావాస్యపగలు 04:31
నక్షత్రంహస్తరాత్రి 11:17
యోగముబ్రహ్మపగలు 08:30
ఐంద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:10
కరణంనాగవంపగలు 04:31
కింస్తుఘ్నంరాత్రి 03:08
అమృత ఘడియలుసాయంత్రం 05:44నుండి07:13
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:40నుండి12:27
వర్జ్యంపగలు 08:52నుండి10:21
ఈ రోజు పంచాంగం

అమాగజచ్ఛాయాయోగః (శ్రాద్ధాత్ పితౄణాం యుగాయుత తృప్తిః), అన్వాధానం, మహాలయామావాస్యా, కుశాహరణం, పిణ్డపిత్రుయజ్ఞః, దర్శశ్రాద్ధం (పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః- అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s