పంచాంగం 30-09-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం,గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం06:02
తిథి కృష్ణ నవమిరాత్రి 10:04
నక్షత్రంపునర్వసురాత్రి 01:29
యోగముపరిఘరాత్రి 06:47
కరణంతైతులపగలు 09:15
గరజిరాత్రి 10:04
అమృత ఘడియలురాత్రి 10:53నుండి12:37
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:07నుండి10:54
పగలు 02:52నుండి03:39
వర్జ్యంపగలు 12:26నుండి02:10
ఈ రోజు పంచాంగం

అవిధవా నవమీ శ్రాద్ధం, మాఘ్యవర్ష శ్రాద్ధస్య అన్వష్టకా,(శ్రాద్ధతిథిః- నవమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s