పంచాంగం 29-09-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం06:03
తిథి కృష్ణ అష్టమిరాత్రి 08:26
నక్షత్రంఆర్ద్రరాత్రి 11:22
యోగమువరీయాన్రాత్రి 06:30
కరణంబాలవఉదయం 07:20
కౌలవరాత్రి 08:26
అమృత ఘడియలుపగలు 12:15నుండి02:02
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:42నుండి12:30
వర్జ్యంఉదయం 07:48వరకు
ఈ రోజు పంచాంగం

అనఘాష్టమీ, ఆర్ద్రాష్టమీ, మధ్యాష్తమీ (గయాష్టమీ), సూర్యసావర్ణికమన్వాదిః మాఘ్యవర్ష శ్రాద్ధమ్, (శ్రాద్ధతిథిః- అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s