పంచాంగం 24-09-2021 శుక్రవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం06:07
తిథి కృష్ణ తృతీయపగలు 08:31
నక్షత్రంఅశ్వినిపగలు 08:54
యోగమువ్యాఘాత పగలు 02:09
కరణంభద్రపగలు 08:31
బవరాత్రి 09:34
అమృత ఘడియలులేవు
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:32నుండి09:20
పగలు 12:31నుండి01:19
వర్జ్యంఉదయం 06:17వరకు
రాత్రి 07:34నుండి09:21
ఈ రోజు పంచాంగం

సంకష్టహరచతుర్థీ (చన్ద్రోదయం రాత్రి 08:24), భరణీ మహాలయః, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్థీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s