పంచాంగం 23-09-2021 గురువారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, గురువాసరే

సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం06:08
తిథి కృష్ణ ద్వితీయఉదయం 06:54
నక్షత్రంరేవతిఉదయం 06:43
యోగముధ్రువ పగలు 01:50
కరణంగరజిఉదయం06:54
వణిజరాత్రి 07:42
అమృత ఘడియలురాత్రి 01:03నుండి02:48
దుర్ముహూర్తంపగలు 10:08నుండి10:56
పగలు 02:56నుండి03:44
వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:32నుండి
ఈ రోజు పంచాంగం

తులాయన ప్రయుక్త షడశీతి పుణ్యకాలః (ఉదయాది పగలు 12:08 వరకు), బృహత్యుమావ్రతం (ఉండ్రాళ్ళ తద్దె), కజ్జలీవ్రతం (బహులావ్రతం), (చన్ద్రోదయం రాత్రి 07:45), (శ్రాద్ధతిథిః- తృతీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s