పంచాంగం 20-09-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం06:10
తిథి శుక్ల పూర్ణిమరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:24
నక్షత్రంపూర్వాభాద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:02
యోగముశూల పగలు 03:25
కరణంభద్రసాయంత్రము 05:26
బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:24
అమృత ఘడియలురాత్రి 07:50నుండి09:29
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:33నుండి01:21
పగలు 02:57నుండి03:46
వర్జ్యంపగలు 10:01నుండి11:39
ఈ రోజు పంచాంగం

చూడామణియోగః (స్నాన దానాదులు మహా ఫలప్రదములు), యతీనాం చతుష్పక్షాత్మక చాతుర్మాస్య వ్రత సమాప్తిః, విశ్వరూప యాత్రా, అన్వాధానం, పూర్ణిమాహోమః, పూర్ణిమాపూజా, వటసావిత్రీవ్రతం, ఉమామహేశ్వరవ్రతం, ఉపాంగలలితావ్రతం, లోకపాల పూజా (పూర్వాభాద్రా యోగే ఉత్తమం), ప్రోష్ఠపదీ శ్రాద్ధం, (శ్రాద్ధతిథిః- పూర్ణిమా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s