పంచాంగం 18-09-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం తదుపరి త్రయోదశ్యాం, శనివాసరే

సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం06:12
తిథి శుక్ల ద్వాదశిఉదయం 06:54
శుక్ల త్రయోదశిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:59
నక్షత్రంధనిష్ఠరాత్రి 02:21
యోగముసుకర్మ రాత్రి 06:25
కరణంబాలవఉదయం 06:54
కౌలవరాత్రి 06:27
తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:59
అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 05:03నుండి06:38
దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:08నుండి07:45
వర్జ్యంఉదయం 07:33నుండి09:08
ఈ రోజు పంచాంగం

శనిత్రయోదశీ(ఉపవాసము, ప్రదోషకాల శివపూజా, బ్రాహ్మణభోజనము విశేషఫలప్రదములు)

శక్రద్వాదశీ, కల్కిద్వాదశీ, త్రిదినోపవాస యుక్త వటసావిత్రీ వ్రతారంభః, ద్విపుష్కరయోగః(సూర్యోదయము నుండి ఉదయము 06:54 వరకు), ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- త్రయోదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s