పంచాంగం 13-09-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం06:16
తిథి శుక్ల సప్తమిపగలు 03:11
నక్షత్రంఅనురాధపగలు 08:23
యోగమువిష్కంభ పగలు 08:49
ప్రీతిరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:02
కరణంవణిజపగలు 03:11
భద్రరాత్రి 02:11
అమృత ఘడియలురాత్రి 10:45నుండి12:16
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:36నుండి01:24
పగలు 03:0203:50
వర్జ్యంపగలు 01:40నుండి03:11
ఈ రోజు పంచాంగం

(ఆ)ముక్తాభరణ సప్తమీ, జ్యేష్ఠాష్టమీ వ్రతం, మహాలక్శ్మీ వ్రతారంభః, అనధ్యాయః, (శ్రాద్ధతిథిః- సప్తమీ + అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s