పంచాంగం 12-09-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, భానువాసరే

సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం06:17
తిథి శుక్ల షష్ఠిసాయంత్రం 05:21
నక్షత్రంవిశాఖపగలు 09:50
యోగమువైధృతి పగలు 11:42
కరణంకౌలవఉదయం 06:29
తైతులసాయంత్రం 05:21
గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:16
అమృత ఘడియలురాత్రి 10:36నుండి12:07
దుర్ముహూర్తంపగలు 04:40నుండి05:28
వర్జ్యంపగలు 01:35నుండి03:05
ఈ రోజు పంచాంగం

చంపాయోగః (పగలు 09:50 వరకు స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు), పద్మకయోగః (స్నాన దానాదులు అక్షయఫలప్రదములు), భానుసప్తమి (సాయంత్రం 05:21 నుండి అస్తమానం వరకు) (స్నానం, దానం తథా శ్రాద్ధం సర్వం తత్ర అక్షయం భవేత్)

సూర్య షష్ఠీ, పాపహర షష్ఠీ(స్కంద దర్శనం), ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- షష్ఠీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s