పంచాంగం 07-09-2021 మంగళవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం తదుపరి భాద్రపదమాసే శుక్లపక్షే ప్రతిపత్తిథౌ, కుజవాసరే

సూర్యోదయం 06:06 సూర్యాస్తమయం06:21
తిథి కృష్ణ అమావాస్యఉదయము 06:20
శుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:36
నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిసాయంత్రం 05:01
యోగముసాధ్య రాత్రి 02:18
కరణంనాగవంఉదయం 06:20
కింస్తుఘ్నం సాయంత్రం 05:28
బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:36
అమృత ఘడియలుపగలు 10:49నుండి12:22
దుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి09:22
రాత్రి 11:03నుండి11:50
వర్జ్యంరాత్రి 11:52నుండి01:24
ఈ రోజు పంచాంగం

పద్మకయోగః ఉదయం 06:20 కు (రవిచన్ద్రావేక నక్షత్ర గతత్వాచ్చ) (మహానదీషు, తీర్థేషు వా స్నానేన గోసహస్రఫలమ్), అమా భౌమవారయోగః ఉదయం 06:20 కు (జాహ్నవి స్నానేన గోసహస్రఫలమ్)

అగస్త్యోదయః, యాగః, పిణ్డపితృయజ్ఞః, శైవమౌనవ్రతం, మహత్తమవ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః- ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s