పంచాంగం 06-09-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం,సోమవాసరే

సూర్యోదయం 06:06 సూర్యాస్తమయం06:22
తిథి కృష్ణ చతుర్దశిఉదయము 07:36
నక్షత్రంమఘసాయంత్రం 05:46
యోగముశివ ఉదయము 06:52
సిద్ధరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:47
కరణంశకుని ఉదయము 07:36
చతుష్పాత్రాత్రి 06:58
అమృత ఘడియలుపగలు 03:24నుండి04:59
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:39నుండి01:28
పగలు 03:06నుండి03:55
వర్జ్యంఉదయము 07:29వరకు
రాత్రి 01:31నుండి03:04
ఈ రోజు పంచాంగం

అమాసోమవారయోగః (మహానదీషు, తీర్థేషు వా స్నానేన గోసహస్రఫలం, దానాదినా అక్షయఫలప్రదం)

అమాసోమవార వ్రతం, సంజీవనీ వ్రతం, పోలావ్రతం, అన్వాధానం, అగ్నిసావర్ణికమన్వాదిః, దర్భాహరణం(అమాతిథి/పూర్వాహ్ణే), శివనక్తవ్రతం, దర్శశ్రాద్ధం(పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః- అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s