పంచాంగం 25-08-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయం 06:04 సూర్యాస్తమయం06:31
తిథి కృష్ణ తృతీయపగలు 04:23
నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రరాత్రి 08:51
యోగముశూల రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:23
కరణంభద్ర పగలు 04:23
బవ రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:50
అమృత ఘడియలుపగలు 03:51నుండి05:31
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:53నుండి12:42
వర్జ్యంఉదయం 07:31
ఈ రోజు పంచాంగం

ప్రధాన సంకష్టహర చతుర్థీ (చన్ద్రోదయం రాత్రి 08:34), కజ్జలీవ్రతం, బహులావ్రతం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- తృతీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s