పంచాంగం 11-08-2021 బుధవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం,బుధవాసరే

సూర్యోదయం 06:01
సూర్యాస్తమయం 06:41
తిథి శుక్ల తృతీయపగలు 04:51
నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిపగలు 09:29
యోగముశివసాయంత్రము 06:24
కరణంగరజిపగలు 04:51
వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:07
అమృత ఘడియలురాత్రి 01:50నుండి03:24
దుర్ముహూర్తంపగలు 11:56నుండి12:46
వర్జ్యంపగలు 04:30నుండి06:03
ఈ రోజు పంచాంగం

స్వర్ణ గౌరీ వ్రతం, మధుస్రవా వ్రతం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- తృతీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s