పంచాంగం 09-08-2021 సోమవారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, సోమవాసరే

సూర్యోదయం 06:01
సూర్యాస్తమయం 06:42
తిథి శుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి 06:52
నక్షత్రంఆశ్రేషపగలు 09:47
యోగమువరీయాన్రాత్రి 10:10
కరణంకింస్తుఘ్నంఉదయం 07:04
బవరాత్రి 06:52
అమృత ఘడియలుపగలు 08:09నుండి09:47
దుర్ముహూర్తంపగలు 12:47నుండి01:38
పగలు 03:19నుండి04:10
వర్జ్యంరాత్రి 09:48నుండి11:25
ఈ రోజు పంచాంగం

యాగః, శివనక్తవ్రతము, (శ్రాద్ధతిథిః- ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s