పంచాంగం 08-08-2021 ఆదివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, భానువాసరే

సూర్యోదయం 06:01
సూర్యాస్తమయం 06:43
తిథి కృష్ణ అమావాస్యరాత్రి 07:15
నక్షత్రంపుష్యమిపగలు 09:16
యోగమువ్యతీపాతరాత్రి 11:34
కరణంచతుష్పాత్ఉదయం 07:11
నాగవంరాత్రి 07:15
అమృత ఘడియలులేవు
దుర్ముహూర్తంసాయంత్రం 05:01నుండి05:52
వర్జ్యంరాత్రి 10:21నుండి11:59
ఈ రోజు పంచాంగం

పుష్యార్కయొగః (గౌతమీస్నానం విశేష ఫలప్రదము), వ్యతీపాతార్కయోగః (పగలు 09:16 నుండి స్నానం దానాదులు అనన్త ఫలప్రదములు), పద్మకయోగద్వయం (అమా భౌమవారేణ / రవిచన్ద్రావేక నక్షత్ర గతత్వాచ్చ) (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు)

అన్వాధానం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, దర్శశ్రాద్ధం (పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః- అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s