పంచాంగం 24-07-2021 శనివారము

ప్లవనామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, గ్రీష్మర్తౌ, ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం తదుపరి కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, శనివాసరే

సూర్యోదయం 05:56
సూర్యాస్తమయం 06:48
తిథి శుక్ల పూర్ణిమాపగలు 08:07
కృష్ణ ప్రతిపత్రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:50
నక్షత్రంఉత్తరాషాఢపగలు 12:42
యోగమువిష్కంభఉదయము 06:10
ప్రీతిరాత్రి 03:15
కరణంబవపగలు 08:07
బాలవ రాత్రి 06:59
కౌలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:50
అమృత ఘడియలుఉదయము 06:46నుండి08:15
రాత్రి 01:3103:02
దుర్ముహూర్తంఉదయము 05:56నుండి07:39
వర్జ్యంపగలు 04:28నుండి05:59
ఈ రోజు పంచాంగం

మహాషాఢీ(కనఖలక్షేత్రే స్నానదానాదులు అక్షయఫలప్రదములు), సముద్రస్నానం, సర్వదేవతానాం పవిత్రారోపణం , శివశయనోత్సవః, గోపద్మవ్రతం

వ్యాసపూర్ణిమా-గురుపూర్ణిమా(వ్యాసపూజా), యతీనాంచాతుర్మాస్యవ్రతారంభః, యాగః, పూర్ణిమాహోమః, పూర్ణిమాపూజా(దివాపూజా), అన్నపానాది దానం, (శ్రాద్ధతిథిః- ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s